Obiectivul general al proiectului ”Start spre angajare!” este asigurarea mobilității și reintegrării pe piața muncii, îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive din regiunile Nord Vest și Nord-Est.

Rezultate anticipate:


Activitățile proiectului, prin rezultatele estimate, reprezintă elemente care determină dezvoltarea socială a comunităților din județele Maramureș și Vaslui, inclusiv zonele limitrofe acestora. Sunt promovate în același timp creșterea nivelului de instruire a resurselor umane (dezvoltarea educației civice, ecologice, antreprenoriale etc.), reconversia profesională a adulților, spiritul inovativ și antreprenorial, creșterea încrederii în forțele proprii a beneficiarilor de servicii, dezvoltarea de aptitudini și competențe noi, mai ales în utilizarea noilor tehnologii - factori care contribuie la creșterea competivității economice regionale și la mobilitate pe piața forței de muncă pe termen scurt, mediu și lung.

Proiectul ”Start spre angajare!” este implementat de Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual.
Perioada de implementare: 25.02.2015-24.12.2015